നാളെ മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ :  പൊതു ഗതാഗതത്തിനു നിയന്ത്രണം ഇല്ല

നാളെ മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ : വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടപ്പാക്കും: പൊതു ഗതാഗതത്തിനു നിയന്ത്രണം ഇല്

നാളെ മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ : പൊതു ഗതാഗതത്തിനു നിയന്ത്രണം ഇല്ല

“Manju”

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ രാത്രി കാല കർഫ്യു.രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ ആറുവരെ യാണ് രാത്രികാല കർഫ്യു. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടപ്പാക്കും. പൊതു ഗതാഗതത്തിനു നിയന്ത്രണം ഇല്ല.

Related post